گندم
     گناه
     و سیب‌واره‌ای از هوس
دل می‌دهم دوباره
     دوباره 
         به یک نگاه
تن می‌دهم دوباره
     دوباره
         به اشتباه...

 

پ.ن/ می‌دونم که برای مشتریای قدیمی، یه جورایی تکراریه؛ هرچند یه جورایی‌م نیست. نه؟

لينک نوشته
   لگد به بخت خودم می‌زنم که باز شود...   

و لله ملک ینادی کل یوم:
لدوا للموت
وابنوا للخراب

و خدای را فریشته‌ای‌ است که هر روز بانگ می‌زند:
بزایید برای مرگ
و بسازید برای ویرانی...

لينک نوشته