گر آن همزاد را روزی ...   

اگر بخواهید یکی لنگه‌ی خودتان را با آگهی دادن توی روزنامه پیدا کنید، می‌نویسید به چه جور آدمی نیازمندید؟ می‌دانید که بابت هر کلمه باید پول بدهید، پس هر چه کوتاه‌تر و رساتر.

پ.ن
مخزن پیش نویس های پرشن بلاگ چقدر جا دارد؟ می نویسم و پست نمی کنم. چه مرگم است؟

لينک نوشته