البته... ! البته... !   

 

 

من این جزیره سرگردان را

از انفجار کوه

و انقلاب اقیانوس

گذر داده‌ام...

 

پ.ن

... اما نمی‌دانم کجا باید ببرمش، و جان مادرتان نگویید مهم «گذر دادن است»، نه به کجا بردنش!

 

 

لينک نوشته