مثبت‌اندیشی معناگرایانه   

چقدر خوبه که هیچی نمی‌نویسم.

 

لينک نوشته