کابوس‌های ایرانی - 2   


... به سلامتی باغبونی که
زمستونش رو
از بهار بیشتر دوست داره ...

لينک نوشته