هردو بر اين باورند
كه حسي ناگهاني آنان را به هم پيوند داده است
چنين اطميناني زيباست؛
اما ترديد زيباتر است...

-ويسواوا شيمبورسكا(ترانه‌ی فيلم قرمز)

... صفر - نهصد و سيز ...
- مشترك مورد نظر در دست رس نمي باشد ؛
لطفن از عشق خود صرف نظر كنيد !

-غزل کريمی>>>

در آسمان به هم رسيديم
نه در قفس
اكنون مرا به بند كشيدن
زيباست

-...

پ.ن.۱
زندگاني -واقعا- سيبي است/ كه گاز بايد زد با پوست. مزه‌ي همچين سيبي را درحال حاضر هيچ‌كس بهتر از من نمي‌فهمد. يادتان باشد كه «با پوست» بودنش خيلي مهم است؛ اين يعني نمي‌تواني فكر كني كه بايد چيزي از موهبتي كه ارزاني‌ت شده كم كني، چون هرآنچه به تو داده شده هماني است كه بهترين است؛ چيزي زيادي ندارد، گيرم كه تو فكر كني فلان وضعيت و فلان موقعيت و فلان فلان و فلان بهمانش زيادي است.
پ.ن.2
از سيب قرمز دیشب هرچي بگم كم گفته‌م.
پ.ن.3
مي‌دونم كه تا حالا اينجوري نمي‌نوشتم؛ ولي خب كه چي؟ نمي‌خواستم دير بشه مثل خيلي وقت‌هاي ديگه. راستي از طرف او شروع شد.

لينک نوشته