از وبلاگ يه کسی که چشم ديدنش رو ندارم، يه لينک خوب - بهتره بگم عالی، لااقل برای امشب - پيدا شد. سايت-وبلاگ محمدعلی ابطحی معاون رييس‌جمهور که برای خودش وبلاگ راه انداخته، با طراحی خوشگل و نوشته‌هايی که شايد هيچ‌وقت فکرش رو نکنی يه آدم سياسی می‌تونه بنويسه. با هيچ‌چيز سياسی قضيه کاری ندارم. اصلا همه لطفش هم به اينه که ماجرا سياسی نيست. نوشته‌های کسی که به قول خودش می‌خواهد می‌خواهد اينجا هم که شده خودش باشد بدون عنوان‌ها و مسووليت‌هايش. به ديدن و خواندنش می‌ارزد. دوتا چيز خوب هم دارد: اسم خوبش - وب‌نوشت - و عکس‌هايی که بعضی‌هايش مال دوربين موبايلش است!

خلاصه بخوانيد و ببينيدش. در مورد اون بابا که چشم ديدنش را هم ندارم قضيه خيلی جدی نيست، فقط می‌خواهم ببينمش و با خنده بهش بگويم «آقانيما! اومدی و به ما زدی و رفتی‌ها! خيلی باحالی بابا تو!»

ضمنا بعدا ديدم يکی از بچه‌ها برايم آف‌لاين همين لينک را گذاشته بود. خدا را شکر، مديون اين آقانيما نمانديم!

پ.ن

دلم براش خيلی تنگ شده، خيلی. حاليتونه؟!

لينک نوشته