دلم تشنه‌ست، خانم! آب داريد؟
برای روزهام، مهتاب داريد؟!
- گدايی نيست - می‌خواهم ببينم
پس از ول کردن من، خواب داريد؟!
لينک نوشته