آقای فيلتر محترم!
من کارم گرافيک است و تصويرسازی درباره بهداشت و درمان. عکس عسل لازم داشتم، زدم honey فيلترش کرده بودی. زدم sperm، بسته بود. زدم adult cold غيرمجاز بود. الان هم می‌زنم pregnant فيلترش کرده‌ای!

حالا می‌شود به من بگويی چه خاکی توی سرم بريزم؟

 

لينک نوشته