درباره روند بسيار معقول و منطقی پرونده هسته‌ای، افتخارات نظام مقدس جمهوری‌اسلامی در دیپلماسی خارجی و مديريت روابط با جهان، دفاع آشکار بالاترين مقام‌های مذهبی از تئوری «هدف وسيله را توجيه می‌کند»، کشف اين مطلب که چهره‌هايی که اين چند روزه جلوی سفارت دانمارک و فرانسه ديده‌ای در واقع «عناصری نفوذی از کشورهای غربی» بوده‌اند (به گفته رييس سازمان ع-س ناجا)، درباره دبير شورای عالی امنيت ملی و استاد فلسفه که می‌گويد «وزير امورخارجه آلمان بهتر است مواظب حرف زدنش باشد و خارج از عرف دیپلماتيک حرف نزند»، درباره ...، درباره ...

درباره هيچ‌کدامشان حرفی ندارم بزنم. فقط يک‌چيزی تعريف‌تان کنم، خوش‌مزه. دیشب اتفاقی ديدم که رييس سازمان انرژی اتمی در گفتگوی ويژه خبر شبکه دو حرف می‌زند و می‌گويد: «در اين ۲۷ سال،۶۰ تن UF6مان در فرانسه مانده، ۱۰۰ تن‌اش را آلمانی‌ها نمی‌دهند، ...» اصلا به نظر نمی‌رسيد با خجالت اين حرف‌ها را می‌زند. فهميدم که من اصلا حالی‌م نيست دولت يک کشور چه وظيفه‌ای دارد.

لينک نوشته