کارستان   

ديروز بالاخره کارمندهای مخابرات در اتاقشان را باز کردند، رفتند سر کامپيوترشان، و ساعت اس.ام.اس‌ها را درست کردند! بنده‌خداها قبل از سال نو فکر می‌کردند مثل هرسال از اول فروردين ساعت رسمی جابجا می‌شود و سيستم را تنظيم کرده‌بودند که ساعت را عوض کند؛ دولت مهرورزی و عدالت هم گذاشت توی کارشان که ساعت را تغيير نداد، محض «گم نکردن اوقات شرعی هموطنان خداجو»!

مسخره‌شان نکنيد شما را به خدا، بالاخره بعد از شش روز فهميدند کاری بايد بکنند. از هواپيمايی کشوری بهتر است که اعلام کرده بايد همه کسانی که بليت دارند ۳ ساعت زودتر بيايند فرودگاه! معلوم است همان‌جا فی‌البداهه تصميم گرفته می‌شود که چه پروازی کی حرکت کند!

چرا فکر بد می‌کنيد و همه‌چيز را زير سوال می‌بريد؟ مگر آخرسالی سر خودتان شلوغ نيست؟ خب، سر هيئت دولت که شلوغ‌تر است؛ طبعا برای تصميم درباره تغيير ندادن ساعت زودتر از بيست‌وهشتم وقت نداشتند.

حالا شما جزو موافقين ثابت ماندن ساعت هستيد يا مخالفين؟ اگر مخالفيد و فکر می‌کنيد کار دولت جديد لوس‌بازی سياسی است، بد نيست بدانيد که خيلی‌ها از اين تصميم خوشحالند. اين يعنی دولت هفده‌ميليونی که احتمالا خيلی از شما هم مثل من چشم ديدن‌اش را نداريد، اتفاقا «قلق» خيلی چيزها دستش است و خيلی خيلی بيشتر از قبلی‌ها شيرين‌کاری بلد است. خوشمان بيايد يا نه، شوت زدن رييس‌جمهور به دروازه تيم ملی و سرزدن به استان‌ها و پوشيدن لباس محلی، توده مردم را خيلی خوش می‌آيد. توده مردم هم - محض يادآوری - همان‌هايی هستند که چهارسال يک بار يکی را انتخاب می‌کنند که بشود رييس‌جمهور.

ببين حرف چه‌طوری حرف می‌آورد ها! می‌خواستم بگويم سال نو مبارک، البته با همان ساعت قبلی!

لينک نوشته