کار، کار موش است...!   

همه می‌دانند که:
«موش‌ها همه‌شان دزد هستند!»
«آن‌ها هيچ‌وقت رو راست نيستند!»
«آن‌ها هميشه دنبال يک تکه پنير می‌گردند!»

همه، هيچ، هميشه...
مواظب باشيد! اين‌ها کلمه‌های خطرناکی هستند!
اين کلمه‌ها گاهی حقيقت را پنهان می‌کنند.

اين‌ها جملاتی از کتاب‌های سيلوی ژيرارد و پوئيک روزادو، خانم نويسنده و آقای نقاش فرانسوی هستند که مجموعه‌ای را با عنوان «دعوا نکنيم، گفت‌وگو کنيم» به سفارش بنياد فرانسه برای بچه‌ها منتشر کرده‌اند. داستان‌ها ساده، کودکانه و در عين حال هوشمندانه‌اند. دلم سوخت برای خودمان که ايده گفت‌وگوی تمدن‌ها را بلديم از خودمان در بکنيم(!) ولی نمی‌دانيم حرفمان را چقدر ساده می‌توانيم به مردم دنيا بزنيم. اين پيش‌کش، معمولا کارهايمان نتيجه برعکس هم می‌دهد.

لينک نوشته