کيک‌رو دادن به دوماد، ايشالله مبارکش باد!   

شيرينی و شربت توی ميادين اصلی شهر، زنگ افتخار برای بچه‌مدرسه‌ای‌های ناز و مامانی، بزن و بکوب توی جشن سازمان‌های دولتی، اجازه برگزاری اردوی مختلط توی دانشگاه بعد از ۷ ماه، يک روز غلاف شدن برگه جريمه‌های راهنمايی و رانندگی تهران بزرگ، برنامه‌های مفرح و شاد صدا و سيما به مناسبت ... اگر فردا را هم تعطيل می‌کردند، فقط می‌ماند که آحاد ملت درخواست مردم غيور آن شهر معلوم‌الحال را اجابت کنند و همگی سجده شکر به‌جا بياورند!

لينک نوشته