صدام رو گرفتند. می‌تونين فکرش رو بکنين؟ همين يه ساعت پيش توی همين اخبار ساعت هفت داشت نشون می‌داد که اون سرباز امريکايی داره کله‌شو چپ و راست می‌کنه و توی دهنش رو نگاه می‌کنه. عمرا؛ مطمئنم که دروغه. مگه ممکنه اين صدام واقعی باشه؟ معلوم هست چی دارين ميگين احمق‌ها؟!

وقتی داشت قيافه صدام- همين يارو که دارن جای صدام جاش می‌زنن - رو نشون می‌داد، يک لحظه از تصور اينکه ممکنه اين تصاوير واقعی باشه به خودم لرزيدم. به جواد گفتم اگه معلوم بشه اين يارو راست‌راستکی صدامه من يکی که حالم خيلی بد ميشه؛ گريه‌م می‌گيره؛ داغون ميشم اصلا. مگه مسخره‌بازيه آخه؟ صدام.نه، صدام .

می‌دونين درباره کی داريم حرف می‌زنيم؟ کسی که يه عمر بهش گفتيم صدام ‌يزيد کافر. هروقت هواپيماها و موشکهای عراقی می‌اومدن می‌گفتيم صدام اومد. هروقت يکی از هم‌محلی‌ها يا فاميلهامون رو افقی از جبهه برمی‌گردوندند پشت جنازه‌اش داد می‌زديم مرگ بر صدام. اين آخری‌ها که خيلی گفتمانمون عوض شده بود و باکلاس حرف می‌زديم می‌گفتيم ديکتاتور عراق. حالا چی؟ گرفتنش؟ از توی يه زيرزمين آشغال‌دونی و با اين ريخت درب و داغون؟ تو حال و روزی که يه افسر - يا حتی سرباز - آمريکايی بتونه چونه‌اش رو با دست بگيره و اين‌ور و اون‌ور کنه؟!

نه جانم! من از اين کلک‌ها زياد خوردم. همه‌ش الکيه؛ همه‌ش کشکه. من نميذارم زنده‌ترين ديکتاتور همه دوران کودکی و نوجوانی‌ام رو اينطوری تحقير کنند و به لجن بکشند. تاريخ هم اگه درس عبرت دادنش گرفته بهتره بره سراغ يه سوژه ديگه. حالا هم يکی پيدا بشه و رک و پوست‌کنده بگه اينا همه‌ش دروغه. صدام ذهن من، يه روزی بدون اينکه هيچکدوم از خبرگزاری‌ها و تلويزيون‌های دنيا بتونند بفهمند، يه گوشه‌ای می‌افته می‌ميره. در حالی که توی خونه‌ش راحت خوابيده، غير از سبيل‌هاش بقيه صورتش رو با مرتب تيغ تراشيده و تا لحظه آخر هم به همه اطرافيانش حکومت می‌کرده. بذارين توی اين دنيا، لااقل دلمون به يکی از باورهای بچگی‌مون خوش باشه؛ لطفا!

 پ.ن

حالم بد شد از نوشتن اين چيزای بالا، فقط بگم که يه آقای خيلی ارزشمدار(!)ای که يکی از ادعاهاش اينه که بهترين تيتر-زن توی مطبوعات ايرانه، از يه روزنامه‌ای رفته يه خبرگزاری‌ای؛ از اين تيترها کاملا معلومه:«عيسي» در آبادان وارد «كوچه‌هاي عشق» مي‌شود/گالري سيحون رفوزه‌هاي دوسالانه نقاشي را قبول مي‌كند/«جنون يك زن» آغاز شد/... منتظر شاهکارهای بعدی باشيد و البته اسم اون آقا رو نپرسيد!

پ.ن.۲

حالا حالم بهتر شد. رفقا! شما می‌دونين ده‌تا يعنی چقدر؟

لينک نوشته