گندم
     گناه
     و سیب‌واره‌ای از هوس
دل می‌دهم دوباره
     دوباره 
         به یک نگاه
تن می‌دهم دوباره
     دوباره
         به اشتباه...

 

پ.ن/ می‌دونم که برای مشتریای قدیمی، یه جورایی تکراریه؛ هرچند یه جورایی‌م نیست. نه؟

لينک نوشته