به همه سلام. من مزارم، مزار شريف. جای همه خالی (خالی واقعا؟!) به اميد خدا فردا می‌رم کابل. از آسمون کفتر می‌آد (چون دور و بر روضه شریف - قبر احتمالی علی(ع) - پر از کفتره، مثل مشهد خودمان) اما خدا به سر شاهده هیچ دختری در کار نیست! این‌ها همه شایعه دشمنان است که اینجا چنین است و چنان!

من اینجا و هرجا که از این پس می‌خواهم برم، دنبال وارستگی می‌گردم - قطع وابستگی - اگر دوستم دارید، دعا کنید که پیداش کنم.

پ.ن/ اینجا کابل. قابل توجه کسانی که به موضوع وابستگی و وارستگی من علاقه ویژه پیدا کرده‌اند؛ هیچ خبری - تاکید می‌کنم - هیچ خبری از فرود، سقوط، هبوط، صعود و ... هیچ پرنده یا دختری نیست! من شدیدا تکذیب می‌کنم! از ما گفتن.

لينک نوشته