ای کاش «تن»، آخرين متاعی بود که آدميان به يکديگر ارزانی می‌داشتند.

پ.ن

غذای چينی ممکنه گريه آدم رو دربياره، اما در مورد دوست‌داشتن آدم هيچ غلطی نمی‌تونه بکنه. ضمنا ندونستن اين که ده تا يعنی چقدر، ممکنه خيلی گرون تموم بشه.

لينک نوشته