... *   

... همه مون یادمون می ره بعضی وقتها ، بعضی وقتهای لعنتی که گاهی زیادی کش میان ، چند ماه ، و بعد چند سال و... بعد اینقدر چیزهای ناچیز به دست آوردیم که به خاطرشون دست از  پا خطا نکنیم و به «فضیلت های ناچیز» تن بدیم ...

* این پست از من نیست، بر من است. از او.

لينک نوشته