بهار...؟   

...خوش‌خبر باشی اما
گرد بام و در من
بی‌ثمر می‌گردی
انتظار خبری نیست مرا
 
قاصدک در دل من
همه کورند و کرند
دست بردار،
دست بردار،
دست بردار،
دست بردار،
دست بردار،
دست بردار از این در وطن خویش غریب!
 
قاصد تجربه‌های همه تلخ
با دلم می‌گوید
که دروغی تو، دروغ
که فریبی تو، فریب...

لينک نوشته