پنج‌شنبه‌ها، مخصوصا ...
پنج ... شنبه ... ها ... مخصوصا ...

 

/ 3 نظر / 18 بازدید
...

و آرام می گويم / تا کسی به خود زحمت نشنيده گرفتن ندهد

...

و جمعه ها مخصوصا تر فرمانده!