چون دوست دشمن است...

می‌گوید: پس از اجرای طرح امنیت اجتماعی بویژه در بخش پوشش و حجاب، بیش از 70 درصد شکایات از مزاحمت‌های خیابانی کاهش یافت.

عصبانی نشوید. با تعجب نگاهش نکنید. ازش نپرسید مگر دیگر کسی شکایت می‌برد نزد پلیسی که برای یک موی بیرون زده از روسری و مانتوی کوتاه دختر را کتک می‌زند و مادر و پدرش را جلوی چشمش تحقیر می‌کند. برایش نخوانید «چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟»

باور کنید نمی‌فهمد. باور کنید نمی‌فهمند. و این از هر دردی دردناک‌تر است.

آرتور کستلر در گفت وگو با مرگ، می‌گوید هیچ چیز بدتر از این نیست که گیر یک بازجوی احمق بیفتی. شما بخوانید زندانبان. بخوانید پلیس. بخوانید حکومت.

بخوانید هرچی.

 

/ 5 نظر / 83 بازدید
سین-جیم

با این که نوشتی :دیدار در اوین استاد !

سین-جیم

با این که نوشتی :دیدار در اوین استاد !

بهناز

من یک دیالوگهایی نوشته بودم که پاک کردمشان. گفتم مبادا ریا بشود[نیشخند]

سين-هيم

واقعن...ولی انگار داریم عادت می کنیما!

یه بی سفات...

استاد از ماست که بر ماست ...

Whoops, looks like something went wrong.