/ 2 نظر / 7 بازدید
حديث

. .. مباد که از بد ، بتر شود!

مرتضا

من هم دارم لال مي‌ميرم. آخيش كه گفتي!