بهار بود و تو بودی و عشق بود و اميد
 بهار رفت و تو رفتی و هرچه بود، گذشت ...

قصه ميخ‌ها و قايق‌ها، انقلابی‌ترين منافق‌ها
دشمن تو هميشه بيرون نيست، چشم وا کن، ببين در اطراف است
گاه حتی بلندی قرآن، آخرين خدعه معاويه است
گاه حتی بت بزرگ هبل، مصحف چاپ حج و اوقاف است...!

/ 6 نظر / 14 بازدید
دو نفر و نصفی

حرف سياسی از خودت در نَوَِِکن .... جيگرمو پر پر نَوَکن

سايه

انقلابی ترين منافق ها... گاه حتی بت بزرگ هبل، مصحف چاپ حج و اوقاف است...! OH-UH!

مرتضا

چه‌قدر بوي مسيح و صليب مي‌آيد...

....

بابا اينکاره

داداشي

ولی من خدا نکنه بزنم به سيم آخر!