ظاهرا که خيلی خوبم.
فقط زيربغلم که کمی می‌سوزه؛
و دلم، که داره می‌ترکه!

/ 2 نظر / 18 بازدید
...

خوبه ... ٬ لا اقل بهتر از اينه که زير بغلت بترکه و دلت بسوزه !

...

قبول نیست! تو روز روشن داره از ... سوءاستفاده می شود.