... که خدا نکرده خطا کنی ...

/ 4 نظر / 49 بازدید
ندا

... خدا نکرده؟!؟

رضا

قرار بود که خطا کنم، از همان اول، تو می‌ترسی؟

یک نفر دیگه

به یاد ایام ماضی: عاشق شدم و محرم این کار ندانم...

يهودا

آقايون حواستون باشه اينجا يه چيز ريختن هرکی خطا کنه دورش قرمز ميشه..