پست های ارسال شده در آبان سال 1382

به پرستار گفته بود اگه نتونم خودم شلوارمو بپوشم که بميرم بهتره! پرستاره خنديده بود: "باشه، پس خودتون بپوشين و ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 58 بازدید