پست های ارسال شده در بهمن سال 1382

هردو بر اين باورند كه حسي ناگهاني آنان را به هم پيوند داده استچنين اطميناني زيباست؛اما ترديد زيباتر است... -ويسواوا شيمبورسكا(ترانه‌ی ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 62 بازدید
نوشتن. وقتی می‌خواهی بنويسی، فرصت نيست. وقتی فرصت هست نمی‌خواهی بنويسی.(*) ۱. «از طرف او»ی آلبادسس پدس را که آنيما داده ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 53 بازدید