پست های ارسال شده در مهر سال 1384

دلم تشنه‌ست، خانم! آب داريد؟برای روزهام، مهتاب داريد؟!- گدايی نيست - می‌خواهم ببينمپس از ول کردن من، خواب داريد؟!
/ 5 نظر / 77 بازدید
ظاهرا که خيلی خوبم.فقط زيربغلم که کمی می‌سوزه؛و دلم، که داره می‌ترکه!
/ 2 نظر / 52 بازدید