پست های ارسال شده در آدر سال 1384

يکم/منوچهر نوذری را می‌ديديد در آخرين روزهای عمر، بر تخت بيمارستان؟ با اندک حواس و قدرتی که برايش باقی مانده ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 50 بازدید
چيزکی توی ذهنم چرخ می‌خورد، دو هفته‌ای است، که در حاشيه ماجراهای زائری و آسانسورش! بنويسم. شايد پاسخی به حرف‌های آشنای ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 59 بازدید