پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1385

چاوز رفته لندن و انگليسی‌ها به عنوان قهرمان مبارزه با امپرياليزم آمريکا کلی تحويلش گرفته‌اند. با خودم گفتم نکند رييس‌جمهور ما هم ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 77 بازدید
۱/خب، خدا را صدهزار مرتبه شکر، داريم هنر ايرانی را به فضايی‌ها هم معرفی می‌کنيم! فقط می‌ماند موسيقی اقوام و رقص ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 75 بازدید