پست های ارسال شده در تیر سال 1385

برق - جريان بی‌وقفه‌ و نامحسوس انرژی - چند دقيقه‌ای که می‌رود، همه‌جای خانه غريبه می‌شود.
/ 23 نظر / 56 بازدید