پست های ارسال شده در آبان سال 1386

(۱) هرچند شانه اش از رد دشنه این سال های سختمجروح بوداین فتح تازه قیصرفتح الفتوح بود... [فریاد کردند:]«همزاد عاشقان جهان- قیصر ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 83 بازدید