...

از آدمی ملولم و شيطانم آرزوست...

/ 15 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
م .م

گفت آنچه يافت می نشود آنم آرزوست؟

سيدكريمي

يعني از بس آدم ديدين خسته شدين؟! خوب يه چند تا هم به ما معرفي كنيد كه چراغ به دست آواره كوه و بيابون نشيم. راستي؛ حالتون چطوره؟

يهودا

ای شيطون. تو هم بروتوزوروس....

talkative

وقتی شيطان و آدمی يکی می شوند چه فرقفی دارد؟!

آلفرد

باهات هستم تا آخر جهنم. کی بريم؟

آلفرد

راستی به حرف آِزاده و بقيه بچه مثبتا گوش نکن.

صنم

حيف که شيطوون خيلی شيطوونی می کنه!! با اين همه منم ِ از آدمي ملولم و شيطانم آرزوست.....