کيک‌رو دادن به دوماد، ايشالله مبارکش باد!

شيرينی و شربت توی ميادين اصلی شهر، زنگ افتخار برای بچه‌مدرسه‌ای‌های ناز و مامانی، بزن و بکوب توی جشن سازمان‌های دولتی، اجازه برگزاری اردوی مختلط توی دانشگاه بعد از ۷ ماه، يک روز غلاف شدن برگه جريمه‌های راهنمايی و رانندگی تهران بزرگ، برنامه‌های مفرح و شاد صدا و سيما به مناسبت ... اگر فردا را هم تعطيل می‌کردند، فقط می‌ماند که آحاد ملت درخواست مردم غيور آن شهر معلوم‌الحال را اجابت کنند و همگی سجده شکر به‌جا بياورند!

/ 2 نظر / 17 بازدید
سارا

۱. شنبه صبح رفته بودم دانشکده.همون تعداد کمی که اومده بودن دانشگاه رخوت بهاری گرفته بودشون و هر کس يه جايی ولو شده بود.(دانشگاه تهران) ۲.ديشب(شنبه شب)شبکه‌ی خبر از شور و حال وصف ناشدنی دانشجويان سراسر کشور به خاطر کامل شدن چرخه‌ی هسته‌ای گفت ۳. حس بدی دارم فکر می‌کنم توی يک کشور کمونيستی زندگی می‌کنم که تمام ويژگی‌های خوب کمونيسم( اگر داشته باشه) را برداشته و ويژگی‌های بدش را نگه داشته۴. دلم نمی‌خواد توی کشوری زندگی کنم که داره مي‌شه يه کمون بزرگ.

زنبورک

به جا نياوردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کارت تمومه!!!!!!!!!