برق - جريان بی‌وقفه‌ و نامحسوس انرژی - چند دقيقه‌ای که می‌رود، همه‌جای خانه غريبه می‌شود.

/ 23 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی

چهارم/ غزلی است برای بهترين دوستم. بی‌خود کليک نکنيد روی اين «بهترين دوستم»، چون واقعی‌تر از آن است که در فضای مجازی نشانی از خودش داشته باشد! غزلش بماند برای روزهايی سردتر از اين.

مرتضا

حسين، بگو به ذهن و دستت كه بتراوشن ديگه...

چهارم/ غزلی است برای بهترين دوستم. بی‌خود کليک نکنيد روی اين «بهترين دوستم»، چون واقعی‌تر از آن است که در فضای مجازی نشانی از خودش داشته باشد! غزلش بماند برای روزهايی سردتر از اين... يادش به خير اون روزا!

ديگه حتی يک نفر هم پيدا نمی شه که گاهی بزنه به سيم آخر! افسوس ...

نعيمه

لينک دادم بهت...شايد نزنی به سيم آخر ...!

marjan

نمی خوای دوباره بنویسین؟گوشی رو هم که برنمی دارین...

نعيمه

چرا نمی نويسی؟

ندا

به خدا یه دفعه دیگه بیام این‌جا این برقرو ببینم ها

پير ميخانه چه خوش گفت به دُردی کش خويش/ که مگو حال دل سوخته با زاری چند...